> <
Geis SK – Prepravná spoľočnosť
info@geis.sk
Tel.: +421 18 181

Konkrétne údaje a adresy našich
pobočiek nájdete tu.

Doručovacia zóna

Oblasti zón sú len ilustračné a nie sú podkladom pre vymáhanie výslednej doručovacej vzdialenosti/tarify.

Rozumiem