> <
Geis SK – Prepravná spoľočnosť
info@geis.sk
Tel.: 18 181

Konkrétne údaje a adresy našich
pobočiek nájdete tu.

Doručovacia zóna

Oblasti zón sú iba ilustračné a nie sú podkladom pre vymáhanie výslednej doručovaciej vzdialenosti/tarify.